EU Zakon o zaštiti osobnih podataka

Najvažnije promjene zakona, u primjeni od 25.05.2018!

Princip ostaje isti: obrada podataka je zabranjena! Obrada je dopuštena samo ako postoji jedno od zakonskih izuzeća.
Sadašnji „poslodavac“ naziva se „odgovornim“ u novom zakonu o zaštiti osobnih podataka. Ovime se podrazumijeva „fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili drugi subjekt koji sam ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka“.
Drugim riječima, osoba odgovorna – a time i kažnjiva prema Zakonu o zaštiti podataka – koja unosi, pohranjuje, mijenja, briše i na drugi način odlučuje što se događa s njima. To znači da „Vi kao hotelijer“ morate obratiti pozornost na poštivanje propisa o zaštiti podataka.

Za više informacija vezano uz promjene zakona od svibnja 2018. molimo obratite se na office@adriagastrodat.com 

2018-01-14T13:19:53+00:00